Slovensko

Rakúsko / Susedia / Slovensko

Slovensko je susednou krajinou Rakúska. Spoločná hranica meria približne 90 km a tiahne sa od sútoku riek Morava a Dyje tzv. "Trojštátie" 48.616493, 16.940164, medzi obcami Moravský sv. Ján-Cahnov-Lanžhot na Slovensko-Rakúsko-Českom pomedzí; až po Trojhraničný bod 48.006616, 17.160743, medzi obcami Čunovo-Jahrndorf-Rajka na Slovensko-Rakúsko-Maďarskom pomedzí. Z hlavného mesta Slovenska Bratislavy do hlavného mesta Rakúska Viedne sa dostanete autom za necelú hodinu, vzdialenosť približne 70 km. Susediace spolkové krajiny sú Burgenland a Dolné Rakúsko.

Slovensko
* Slovensko, Bratislava pohľad zo Slavína

Mapa Slovensko-Rakúsko

Mapa Slovensko-Rakúsko
* Mapa Slovensko-Rakúsko

Podnikanie

Čoskoro po otvorení hraníc medzi Rakúskom a Slovenskom v roku 1989 sa na Slovensku zakladali nové rakúske firmy, ktorých je už takmer 3.000. Úplne od začiatku zohrávala hospodárska spolupráca kľúčovú úlohu v slovensko-rakúskych vzťahoch. Rakúsko je v objeme zahraničných investícii na druhom mieste a pre rakúske firmy sú najhodnotnejšie vlastnosti našej pracovnej sily: usilovnosť, otvorenosť a pragmatizmus. Otvorenie nášho pracovného trhu sa ukázalo ako vzájomne prospešné a Slováci si skoro na rakúskom pracovnom trhu získali dobrú povesť. Mnohí z nich pracujú priamo v Rakúsku, kde sú nažiadanejšie pracovné pozície v opatrovníctve detí a seniorov.

Doprava

Medzi oboma krajinami je spojenie všetkými druhmi dopravy. Letecká doprava medzi letiskami M.R.Štefánika v Bratislave a letiskom Viedeň-Schwechat by bola neefektívna, nakoľko sa obe mestá nachádzajú od seba iba 70 km. Spojenie s Viedňou však má Košické letisko. Medzinárodná cestná doprava vznikla prepojením diaľničnej siete Rakúsaka a Slovenska úsekom Jarovce - Kittsee na okraji Petržalky. Okrem tohto hlavného diaľničného prepojenia jestvuje niekoľko cestných prechodov lokálneho významu cez rieku Moravu, napr. kompa Záhorská Ves - Congr, prechod Moravský sv. Ján - Cahnov. Železničná doprava cez železničný most ponad rieku Moravu Devínska Nová Ves - Marchegg smerom na Viedeň. Druhá železničná trasa vedie do Rakúska cez Petržalku smerom na juh do Grazu. Lodná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom po rieke Dunaj, kadiaľ premáva nákladná aj osobná lodná doprava. Prístavy Bratislava (osobná aj nákladná doprava), Devín (len osobná lodná doprava), v Rakúsku najbližší prístav Hainburg an der Donau.

Cyklotrasy

Slovensko a Rakúsko majú dobré aj prepojenie cyklotrasami. Pre cykloturistov sú k dispozícii najmä trasy z kategórie Eurovelo a pridružené cesty pre bicykle v okolí Bratislavy a Hainburgu.

Dunajská cesta
* Dunajská cesta, Hainburg

Eurovelo 13 nazývaná aj "Cesta Železnej opony" je cyklotrasa vedúca pozdĺž bývalej „Železnej opony“, ktorá v povojnovom rozdelení tvorila nepriechodnú hranicu medzi západnou a východnou Európou. Vedie od Barentsovho mora na severe Európy až po Čierne more na juhu, prechádza 20 krajinami a svojou dĺžkou 10.400 km je najdlhšou z trás EuroVelo. Slovenský úsek je dlhý 90 km, vedie popri hranici s Rakúskom vedľa riek Morava a Dunaj, povedľa sústavy vojenských bunkrov z 2. svetovej vojny, popod hrad Devín, vedľa paleontologickej lokality Sandberg, cez útulné obce Záhoria. EuroVelo 13 je veľmi dobre prepojená s ďalšími cyklotrasami na Záhorí, v Podunajsku, v Rakúsku aj Maďarsku.

Eurovelo 6 nazývaná aj "Dunajská cesta" alebo tiež atlantsko-čierno morská vedie z francúzskeho mesta Nantes pri Atlantickom oceáne do rumunského strediska Constanta pri Čiernom mori. Eurovelo 6 meria 4.448 km a patrí k najpopulárnejším, hlavne západná a stredoeurópska časť sú hojne používané rekreačnými bicyklistami. Rakúska časť meria vyše 430 km a vedie popri Dunaji z nemeckého Passau cez Linz, Melk, Viedeň do Bratislavy. Odtiaľ pokračuje "po hrádzi" do Maďarska. Slovenský úsek Dunajskej cesty patrí k najvyhľadávanejším výletným trasám bratislavských priaznivcov dvoch kolies.

Eurovelo 6 Bratislava
* Dunajská cesta, Bratislava

Dunaj, hrad Devín

Odvekým strážcom hranice medzi ľavým a pravým brehom Dunaja je hrad Devín, ktorého zrúcanina sa nachádza na sútoku riek Moravy a Dunaja. Povodie Dunaja je najvýznamnejším dopravným koridorom Európy. Druhá najväčšia rieka po Volge pramení v Nemecku a preteká celkom 10 krajinami Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina.

Dunaj zohral dôležitú úlohu pri vysporiadaní a politickom vývoji strednej a juhovýchodnej Európy. Jeho brehy, lemované hradmi a pevnosťami, tvorili hranicu medzi veľkými impériami a jej vody slúžili ako dôležitá obchodná diaľnica medzi národmi. Majestát rieky je už dlho oslavovaný v hudobných dielach, napr slávny valčík "An der schönen, blauen Donau" (1867 Modrý Dunaj), Johanna Straussa mladšieho sa stal symbolom cisárskej Viedne.

Morava Dunaj Devín
* Morava, Dunaj, Devín

Železná opona pamätník
* Železná opona, pamätník pod hradom Devín, na sútoku Moravy a Dunaja

 

Životné prostredie

Rok 2015 bol míľnikom pre globálny rozvoj, keďže vlády prijali Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj spolu s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Odvážna agenda stanovuje globálny rámec na ukončenie extrémnej chudoby, boj proti nerovnosti a nespravodlivosti a nápravu klimatických zmien do roku 2030. Ambiciózny súbor 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich cieľov, vychádzajúc z historických rozvojových cieľov milénia (MDG), tvoria ľudia. -centrovaný, transformačný, univerzálny a integrovaný.

 

 

Odkazy, linky

Najlepšie externé odkazy na obsah súvisiaci s témou slovensko-rakúskych vzťahov, spolupráce, cestovania:

Cestovný ruch v Agende 2030     UNWTO.org/tourism  
Tourism For SDGs     Tourism4sdgs.org